Orgány sdružení

Na základě ustavujícího shromáždění konaného 29. července 2013 byly do představenstva a revizní komise na tříleté funkční období zvoleny následující osoby:

Představenstvo:

předseda: Dalibor Tichý
místopředsedové: Vladimír Myslík, Tomáš Voříšek

Revizní komise:

předseda: Karel Bezděkovský
členové: Juraj Krivošík, statutární zástupce SEVEn o.p.s., Bronislav Polášek

Valné shromáždění pak dále zvláštním statutem založilo následující odborné sekce (pracovní skupiny):

  • Skupina pro přípravu zkušebních komisařů a zkoušky žadatelů pro udělení řidičského oprávnění (PS 01)
    Členové: Karel Bezděkovský (předseda), Bohumil Pohanka, Libor Haltmar
  • Skupina pro přípravu instruktorů autoškol a výuku žadatelů o řidičské oprávnění (PS 02)
    Členové: Dalibor Tichý (předseda), Martin Ille, Bronislav Polášek
  • Skupina pro nadstavbovou výuku držitelů řidičského oprávnění (PS 03):
    Členové: Vladimír Myslík (předseda), Jiří Čumpelík, Tomáš Voříšek