Možnosti členství a členové

Ve sdružení ECOWILL.CZ jsou rozlišeny dvě formy členství, a to řádné a přidružené. Řádným členem se může stát pouze fyzická osoba, která je držitelem profesního osvědčení pro výuku a výcvik podle zákona č. 247/2000 Sb. Přidruženým členem se pak mohou stát jakékoliv osoby – fyzické či právnické, mají-li o dosažení cílů sdružení zájem a jsou ochotny přispět k jejich naplnění.

V případě žádosti o řádné členství je pak nutné, aby dotyčný žadatel absolvoval odpovídající vstupní školení pro výuku hospodárného a bezpečného řízení motorových vozidel dle harmonizovaných metodik požadovaných sdružením a posléze nabyté poznatky i aktivně ve své praxi využíval.

V obou případech je pro vstup do sdružení nutno vyplnit písemnou žádost a zaslat ji poštou na adresu společenství. O jejím přijetí rozhodne představenstvo sdružení nadpoloviční většinou všech členů.

Aktuální seznam řádných členů a přidružených členů (ke dni ustavujícího shromáždění sdružení, tj. 29.7.2013) je uveden zde.